Cel mai mare grup de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România

Conectăm știința cu piața de peste 20 de ani

Viziunea

Să devenim unul dintre cele mai importante centre de Cercetare-Inovare și Transfer Tehnologic din Europa

Inovare deschisă

Suntem configurați într-o matrice de INOVARE DESCHISĂ, cu misiunea de a dezvolta produse și tehnologii noi în unele dintre cele mai importante domenii interdisciplinare.

=
=
=
=

CENTRE

Cercetare & Inovare

Suntem Centru de Cercetare & Inovare, creăm cunoștințe noi și contribuim la progres dincolo de stadiul actual al tehnicii. Înțelegem procesul de inovare și complexitatea nivelurilor de maturitate tehnologică, care trebuie parcurse pentru a genera inovații.

Transfer Tehnologic

Suntem Centru de Transfer Tehnologic acreditat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, conectăm știința și tehnologia cu piața.

Facem posibile parteneriate între universități, mediul privat, societatea civilă și autoritățile publice, dezvoltăm start-up-uri și identificăm surse de finanțare în demersul nostru de susținere a tranziției către o economie bazată pe cunoaștere.

Producție

Suntem Centru de Producție, valorificăm rezultatele cercetării noastre. Dezvoltăm unități pentru introducerea în producție de noi tehnologii și produse.

20 de Ani de Inovare

Evoluăm continuu prin inovare și ne extindem competențele și echipa multidisciplinară, pentru a excela permanent în:

=

CONSULTANȚĂ ÎN INOVARE

BROKER DE TEHNOLOGIE

IDENTIFICARE SURSE DE FINANȚARE

CERCETARE & INOVARE IN-HOUSE

TRAINING & SUPPORT

SPRIJIN PENTRU START-UP-URI

MANAGEMENT DE PROIECT

INFRASTRUCTURI CRITICE OPERATOR PRIVAT

Facem posibile parteneriate între universități, mediul privat, societatea civilă și autoritățile publice, dezvoltăm start-up-uri și identificăm surse de finanțare în demersul nostru de susținere a tranziției către o economie bazată pe cunoaștere.

Avem un portofoliu complex de proiecte de Cercetare & Inovare, derulate în cadrul programelor naționale și internaționale.

SICOTIP

Sistem inovativ pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri și persoane