ȘTIRI:

1. NEEMO – OBSERVATOR MOBIL PENTRU MONITORIZAREA OBIECTELOR AFLATE ÎN APROPIEREA PĂMÂNTULUI

27 Jul 2021

Nemmo

 NEEMO 

OBSERVATOR MOBIL PENTRU MONITORIZAREA OBIECTELOR AFLATE ÎN APROPIEREA PĂMÂNTULUI

 

Program de finanțare:  Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR

Parteneri: Institutul de Științe Spațiale – filiala INFLPR

Institutul Astronomic al Academiei Române

Valoare totală proiect: 2.386.100,00 RON

Perioada de implementare: 20.07.2017 19.07.2019

 

OBIECTIVE

Tehnologia NEEMO este reprezentată, din punct de vedere observațional,  de un  telescop spațial utilizat pentru monitorizarea obiectelor aflate în vecinătatea Pământului

Proiectul va aborda subiectul mediului Pământ-Spațiu din perspectiva observațiilor astronomice optice, ajutate de un sistem mobil care se adresează problemei de conștientizare a spațiului, securitate spațială, științei evoluției orbitelor obiectelor și legături între cadre de referință. Aceste probleme sunt reprezentate de asteroizi în apropierea Pământului, sateliți artificiali și deșeuri spațiale. NEEMO va începe de la TRL2 sa va încheia la TRL5 cu pași către TRL6 în ultimele 3 luni ale proiectului. NEEMO însumează eforturile Agenției Spațiale Romane și ale organizațiilor din România pentru crearea de noi active adaptate la nevoile specifice ale Agenției Spațiale Europene pentru Conștientizarea Stării Spațiului și Copernicus. NEEMO va servi ca un instrument care produce date în stare brută și date procesate pentru centrele regionale ESA-SSA care vor fi dezvoltate în București și va furniza date în interiorul centrului ASAs NEA din ESRIN-Frascati.

 

ACTIVITĂȚI

2017 Etapa I Elaborarea documentației modelului funcțional și proiectarea modelului experimental (partea 1)

  • Elaborare documentație model funcțional
  • Proiectare model funcțional
  • Realizare model funcțional (partea 1)

Elaborarea documentatiei tehnice care va sta la baza proiectarii modelului functional va fi realizata pornind de la necesitatile specifice fiecarui subanasamblu component.

Pe baza documentatiei tehnice obtinute ca rezultat al primei activitati se va realiza proiectarea modelului functional.

Pe baza proiectului modelului functional se vor realiza subansamblurile componente ale modelului si, ulterior, asamblarea si obtinerea modelului functional.

 

2018 Etapa II Proiectarea modelului funcțional (partea 2), realizarea modelului experimental și proiectarea prototipului (partea 1)

  • Realizare model funcțional (partea 2)
  • Experimentarea modelului
  • Elaborarea documentației tehnice a produsului
  • Proiectare prototip (partea 1)

Pe baza proiectului modelului functional se vor realiza subansamblurile componente ale modelului functional si, ulterior, asamblarea si obtinerea modelului functional.

Dupa realizarea modelului functional se va realiza experimentarea acestuia, atat pe fiecare subansamblu, cat si a intregului sistem. Pe baza rezultatelor se vor propune si solutii privind imbunatatirea, acolo unde este cazul.

Pe baza documentatiei si a rapoartelor tehnice obtinute in urma realizarii si experimentarii modelului functional, se vor define cerintele si necesitatile cu privire la prototip. Astfel, se va intocmi documentatia tehnica a acestuia.

Proiectarea prototipului se va realiza pe baza documentatiei tehnice intocmite.

 

2019    Etapa III Proiectarea prototipului (partea 2), realizarea si experimentarea prototipului

  • Proiectare prototip (partea 2)
  • Realizarea prototip
  • Experimentarea și verificarea prototip

Realizarea prototipului va consta in realizarea subansamblurilor si conectarea acestora intr-un tot functional, pe baza raportului tehnic din faza de proiectare a prototipului

Dupa realizarea prototipului se va experimenta functionarea acestuia atat ca intreg cat si a subansamblurilor componente.

 

Galerie foto

 

 

REZULTATE

Rezultatele proiectului tratează subiectul Pământ-Spațiu-Mediu prin perspectiva observațiilor astronomice optice, ajutate de un sistem mobil care abordează problematica conștientizării spațiului, securității spațiale, științei evoluției orbitale a obiectelor și legăturilor dintre cadrele de referință. Aceste probleme sunt abordate prin monitorizarea Asteroizilor din apropierea Pământului, a sateliților artificiali și a deșeurilor spațiale.

NEEMO circumscrie eforturile Agenției Spațiale Române și a organizațiilor române pentru crearea de noi soluții adaptate programelor specifice ale Agenției Spațiale Europene.