Despre noi

Suntem cel mai mare grup național de companii de cercetare & inovare, cu o experiență de aproape 20 de ani. Avem un portofoliu de 70 proiecte majore de cercetare & inovare, cu o valoare de 192 milioane Euro.

Viziunea noastră este să devenim unul dintre cele mai mari centre private de cercetare & inovare la nivel european și internațional.

Suntem configurați într-o matrice de INOVARE DESCHISĂ, cu misiunea de a dezvolta produse și tehnologii noi în unele dintre cele mai importante domenii interdisciplinare:

 • Energie și Management de Mediu;
 • Tehnologii Informaționale și de comunicații;
 • Spațiu și Securitate;
 • Bioeconomie.

Centru de cercetare & inovare

Suntem Centru de cercetare & inovare, creăm cunoștințe noi și contribuim la progres dincolo de stadiul actual al tehnicii.

Înțelegem procesul de inovare și complexitatea nivelurilor de maturitate tehnologică, care trebuie parcurse pentru a genera inovații.

Centru de transfer tehnologic

Suntem Centru de Transfer Tehnologic acreditat de Ministerul Cercetării, inovării și digitalizării, conectam știința cu piața.

Facem posibile parteneriate între universități, mediul privat, societatea civilă și autoritățile publice, creștem start-up-uri și identificăm surse de finanțare în demersul nostru de susținere a tranziției către o economie bazată pe cunoaștere.

Centru de introducere în producție

Suntem Centru de introducere în producție, valorificăm rezultatele cercetării noastre. Dezvoltăm unități pentru introducerea în producție de noi tehnologii și produse.

Evoluăm continuu prin inovare și ne extindem echipa
multidisciplinară și competențele ca să excelăm permanent în:

Cercetare inovare in house

Facem inovare in house; avem un portofoliu mare de proiecte implementate și în curs de derulare. Abordăm toate tipurile de inovare, cu prioritate inovarea de proces și inovarea de produs.

  Consultanță în inovare de la idee la piață

  Oferim consultanță în inovare în toate fazele, lucrând în echipe multidisciplinare, cu capacitate de identificare a soluțiilor care să ducă inovația de la idee la piață. Abordăm inovarea prin filtrul celor mai relevante standarde în domeniu și al reglementărilor europene aplicabile.

  Broker de tehnologie

  Susținem transferul pe piață a produselor și tehnologiilor noi, acționând din poziția de broker de tehnologie. Avem experiență în valorificarea rezultatelor cercetării.

  Sprijin pentru start-up-uri

  Creștem sau sprijinim start-up-uri în procesul de generare și conversie a ideilor în inovații sustenabile.

  Identificare surse de finanțare

  Asigurăm sprijin în identificarea finanțării necesare în funcție de demersul CDI urmărit. Facem posibile parteneriate între investitori și inovatori.

  Echipa

  WING dispune de o echipă multidisciplinară de profesioniști.

  Echipa științifică:

  • Profesori
  • Doctori ingineri, fizicieni și economiști
  • Doctori în medicină
  • Doctoranzi ingineri și economiști
  • Masteranzi în inginerie și economie

  Suport tehnic: ingineri si experți IT&C.

  Obiective

  • Promovarea unei matrice de tip INOVARE DESCHISĂ în vederea susținerii integrate a canalelor de valorificare a tehnologiilor și produselor noastre inovatoare.
  • Cercetare & inovare pentru industrie, cu viziune pentru o economie bazată pe cunoaștere.
  • Accelerarea transferului tehnologic pentru preluarea pe piață a inovațiilor dezvoltate de grupul nostru.

  Parteneri

  ISTORIC

  2019 – Finalizarea cu succes a proiectului NEEMO–Observator mobil pentru monitorizarea obiectelor aflate în apropierea pământului din cadrul programului Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR

  2017 – Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul FLEXITRANSTORE – Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare masivă de energie din surse regenerabile – flexitranstore.eu din cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene.

  2015 – Finalizarea cu succes a proiectului SIGHABSistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare – sighab.wing.ro.

  2013 – Atingerea unui nivel de maturitate în dezvoltarea companiei, prin obținerea finanțării nerambursabile pentru un număr de 32 proiecte depuse în cadrul programelor naționale (PNCDI II și POS CCE 2007-2013) și europene (FP7) de cercetare.

  2012 – Obținerea brevetului pentru „Metodă și echipament pentru testarea în regim dinamic a profilelor longitudinale ale arterelor rutiere“.

  2007 – Implementarea primelor proiecte de CDI în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI) II, Programele Parteneriate și Inovare.

  2005 – Primele participări la saloane naționale-internaționale dedicate cercetării în România (TIB) și Germania (Târgul Internațional Hanovra Messe).

  2004 – Implementarea primelor proiecte de cercetare în cadrul Programelor Naționale RELANSIN și CEEX și definirea primelor produse și tehnologii inovative.

  2003 – Lansarea companiei și înființarea Departamentului de Cercetare-Dezvoltare.

  DIPLOME

  Simpozionul Internațional
  “ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING” (2019)

  European Business Awards 2015/2016

  Prezentare companie

  Certificări ISO

   

  Toate procesele din companie se desfășoară în conformitate cu standardele internaționale și normele legislative.

  Procesele și activitățile desfășurate sunt monitorizate, îmbunătațite și optimizate periodic.

   

  Compania deține certificările:

  • ISO 9001:2008, Sistem de Management al Calităţii
  • ISO 14001:2015, Sistem de Management al Mediului
  • ISO/IEC 27001:2018, Sistem de Securitate a Informațiilor
  • Certificat de alocare a Codului NATO de agent economic