Evoluție prin Inovare

De peste 20 de ani aducem pe piață evoluția prin inovare

Cuvântul președintelui

Inovarea reprezintă un salt în drumul evoluției.

Grupul de firme WING realizează cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic multidisciplinar, având ca bază o infrastructură materială și umană, capabilă să susțină procese tehnico-științifice complexe.

Prin colaborări ample cu organizații de cercetare și instituții beneficiare, creăm premisele Inovării Deschise și ale Excelenței în Cercetare.

De 20 de ani, grupul nostru de companii inovează continuu, deschis și sustenabil. Avem, astfel, capacitatea de a răspunde provocărilor tehnologice și sociale tot mai complexe ale secolului XXI, în care inovarea a devenit principala componentă a unei societăți prospere și sigure.

Prin dezvoltarea unor tehnologii inovatoare, care să eficientizeze și, în final, să ducă la creșterea calității și securității vieții, vom face din prezent un viitor mai bun!

Conf. dr. ing. Cosmin Karl BĂNICĂ
Președinte

VIZIUNE

Să devenim unul dintre cele mai importante centre de Cercetare-Inovare și Transfer Tehnologic din Europa

MISIUNEA

Suntem configurați într-o matrice de inovare deschisă, cu misiunea de a dezvolta produse și tehnologii noi în unele dintre cele mai importante domenii interdisciplinare

ECHIPA

Echipa noastră multidisciplinară de profesioniști:

ECHIPA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETĂTORI

 • Profesori și academicieni
 • Experți în domeniile de specializare inteligentă
 • Ingineri, fizicieni și chimiști
 • Economiști
 • Medici și psihologi
 • Studenți, masteranzi și doctoranzi

MANAGEMENT

 • Manageri și consultanți proiecte europene
 • Experți în inovare și marketing
 • Experți achiziții publice, resurse umane și financiar-contabili

SUPORT TEHNIC

 • Tehnicieni în domeniile de specializare inteligentă

EGALITATE DE ȘANSE

Plan de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele vărstnice și cu dizabilități:

 egalitate de șanse

PARTENERI

INTERNI

 • Universitatea Politehnica din București
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Rm. Valcea
 • Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE
 • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli“ din București – INCAS
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului
 • Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” din Timișoara
 • Academia de Studii Economice din București
 • Universitatea Valahia din Târgoviște
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000
 • Institutul Astronomic al Academiei Române
 • Institutul de Științe Spațiale
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
 • Institutul Oncologic București „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
 • Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

INTERNAȚIONALI

 • Albania: Albania’s electricity transmission system
 • Belgia: EMAX Group
 • Bulgaria: Innovative Energy and Information Technologies Ltd, CEZ Distribution Bulgaria AD, Independent Bulgarian Energy Exchange, Bulgarian Electricity System Operator EAD, Software Company Ltd, Sofia Technical University
 • Cipru: Cyprus Energy Regulatory Authority, Cyprus Electricity Authority, Cyprus (Electric) Transmission System Operator, Center for Excellence in Research and Innovation KIOS (University of Cyprus)
 • Croația: Studio Elektronike Rijeka D.O.O.
 • Estonia: ARDORAN OÜ, Electronics Design
 • Franța: General Electrics Energy Products France SNC
 • Germania: University Hospital Tubingen, JenLab Gmbh
 • Grecia: National Institute of Telecommunications Systems, National Technical University of Athens, Independent Power Transmission Operator S.A., Institute of Communications and Computer Systems, European Dynamics S.A.
 • Irlanda: Smart Wires Ireland
 • Italia: Grado Zero Innovation
 • Portugalia: Centro de Investigação em Energia REN – State Grid S.A.
 • Slovenia: Elektro Ljubljana d.d., C&G D.O.O. Ljubljana
 • Spania: Schneider Electric Espana S.A., JEMA ENERGY S.A., Abengoa Innovación S.A., Loyola University Andalusia
 • Suedia: Chalmers University of Technology
 • Ungaria: Budapest University of Technology and Economic

CLUSTERE

CITADELA

Susține și promovează participarea activă în procesul de modernizare și racordare a României la evoluțiile științifice și tehnologice, ca premisă pentru o dezvoltare consolidată în domeniile de importanţă strategică.

Prin Cercetare-Inovare, contribuie direct la creșterea rezilienței societale și la transformarea economiei României dintr-o economie bazată pe costuri, într-o economie bazată pe cunoaștere.

WEBSITE: citadela.org.ro

RO-HEALTH

Susține parteneriatele între diversele tipuri de entități din domeniile sănătății și bioeconomiei, pentru creșterea competitivității acestora în domeniile vizate. Prin activitățile sale, RO-HEALTH promovează și sprijină parteneriate sustenabile, naționale și internaționale între companii private, universități, organizații de cercetare și entități/autorități publice.

WEBSITE: rohealth.ro

EURONEST IT&C HUB

Urmărește creșterea competitivităţii economiei regionale de profil și creșterea capacității instituționale de implementare a politicii industriale europene, inclusiv utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile.

WEBSITE: clustereuronest.ro

ASOCIAȚIA ÎNTREPRINDERILOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII

Apără interesele întreprinderilor care activează în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare și identifică strategii care să permită accelerarea dezvoltării cercetării private în România. Promovează interesele membrilor asociației în relațiile cu organele statului român și cu organizațiile europene și internaționale care activează în domeniu.

CLUSTER IT&C RO-ITC

Promovează și dezvoltă politică industrială orientată către clustere, la nivel național și european, în domeniul TIC, prin intermediul cooperării între diverși actori și prin intensificarea contractelor, a schimbului de informații și idei, respectiv prin desfășurarea de activități comune în ceea ce privește inovarea și spiritul antreprenorial în sectorul RO&C.

RENEW

Susține orientarea către surse noi și regenerabile de energie, cu componenta Industrie 4.0 – TIC, având ținte sociale în beneficiul regiunii N-E.

DEFENCE ALLIANCE

Realizează și promovează cercetarea, dezvoltarea, inovarea tehnologică, producția și exportul în domeniul apărării și securității.

WEBSITE: defensealliance.com

ORGANIZAȚIA PATRONALĂ INDUSTRIA DE APĂRARE

Facilitează dialogul dintre reprezentanți ai industiei române de apărare, ai companiilor internaționale din domeniu, ai instituțiilor publice relevante din sector, precum și ai altor potențiali clienți/parteneri din țară și din străinatate.

Organizația identifică oportunități de cooperare și de colaborare pentru dezvoltare, creșterea profitului și a competitivității membrilor în industria de apărare română.

WEBSITE: opiaromania.ro