CTT

PREZENTARE Centru de Transfer Tehnologic WING

 

Începând cu anul 2018, societatea își propune extinderea gamei de servicii oferite prin servicii specializate de transfer tehnologic și servicii de asistență prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic WING- CTT WING, pentru entițățile care doresc alinierea la tehnologiile noi rezultate în urma cercetării – inovării.

CTT WING este înființat ca entitate fără personalitate juridică, iar resursele materiale și financiare necesare pentru funcționarea centrului vor fi puse la dispoziție de societate, urmând ca în măsura existenței unor potențiale surse complementare de finanțare, Centrul să demareze acțiuni de accesare a acestora, în măsura posibilităților.

Prin înființarea departamentului Centru de transfer tehnologic (CTT WING), societatea își propune modificarea pozitivă a ecosistemului de inovare, prin creșterea numărului de firme inovative din zonă și prin fructificarea potențialului de inovare ridicat atat al regiunii Sud-Muntenia cat si al celorlalte zone ale Romaniei. Transferul de tehnologie propus în cadrul acestui proiect asigură un dublu impact asupra firmelor beneficiare: din punct de vedere științific duce la creșterea calității serviciilor beneficiarilor și din punct de vedere economic permite diversificarea serviciilor, creșterea plus, valorii acesteia și creșterea cifrei de afaceri. Dat fiind faptul că aportul de tehnologie din cadrul CTT WING, va fi unul ridicat acest lucru va duce la dezvoltarea competitivității economice și inovative a partenerilor companiei.