PROJECTS

PLATES

Non-invasive structural auditing and structural testing platform and continuous monitoring of the operation of a command and control / contact center

Funding program:

Competitivity Operational Program 2014-2020 ˗ Priority Axis 2, Investment priority: PI2b, Action: 2.2.1

Role:

Partner

Partners:

TECHNOHUB S.R.L.

Total value:

19.047.685,03 RON

Implementation period:

2019
2022

Objectives

The general objective of the project is to develop in partnership between 3 SME members a range of innovative ICT products and applications – PLATES – innovative platform for auditing and testing performance and continuous monitoring of operations, adapted to the needs of availability and performance of applications of Contact Center type, respectively Command and Control Centers, with applicability in the rest of the Romanian economy sectors through the vertical integration of ICT solutions.

Achieving the general objective (development of the PLATES platform) will allow the vertical integration of ICT application development and implementation services currently performed by 2 members of the consortium with those of continuous testing and monitoring of these ICT applications, determining lower total costs for project implementations ICT, the synchronization of supply and demand in the implementation of projects, as well as the decrease of uncertainty regarding the availability and costs associated with testing services and continuous monitoring which are essential for successful implementation of ICT applications in all sectors of the economy.

Achieving the specific objectives at the end of the project will generate transferable know-how at the level of non-ICT sectors by implementing the PLATES platform for providing structural testing and continuous monitoring services to potential beneficiaries in the 36-month post-implementation period.

Result

Following the implementation of the project, an innovative platform for auditing and testing performance and continuous monitoring of operations will be developed, adapted to the availability and performance needs of the Contact Center type applications, respectively Command and Control Centers, with applicability in other economic sectors through the vertical integration of ICT solutions.

Our company will acquire new skills in the field of application of ICT technologies, which will allow the vertical integration of ICT application development and implementation services currently performed by consortium members with those of continuous testing and monitoring of these ICT applications, resulting in lower total costs for the implementation of ICT projects, the synchronization of supply and demand within the implementation of projects, as well as the decrease of uncertainty regarding the availability and costs associated with testing services and continuous monitoring that are essential for successful implementation of ICT applications in all sectors of the economy.

The project will also allow the growth and development of the skills of the members of the research team in the field of realization of distributed monitoring applications that can run on different operating environments.

Photo gallery

Activity

2019 –  2021 Activitatea 1. Investiții inițiale (L1 – L18)

Integrată în calendarul activităților pentru a oferi suport activităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în principal prin achiziții de echipamente / amenajare data center.

 

2022 –  2021 Activitatea 2. Activități de Cercetare Industrială (L1 – L24)

În planul de implementare reprezintă una dintre cele mai importante activități cu o durată de 24 de luni, ocupând aproximativ 80% din perioada proiectului. Aceasta cuprinde proiectarea, dezvoltarea și testarea soluției descrise  prin proiectul tehnic la nivel de model experimental /prototip de laborator..

 

2022 –  2022 Activitatea 3. Activități de Dezvoltare Experimentală (L25 – L30)

În planul de implementare reprezintă completarea Activității de Cercetare Industrială, prin preluarea cunoștințelor și soluției dezvoltate la nivel de prototip de laborator și maturizarea acesteia, astfel încât rezultatul obținut (prototipul PLATES) să răspundă la caracteristicile tehnice descrise în proiectul tehnic și la obiectivele asumate prin prezenta propunere de proiect.

 

2019 –  2022 Activitatea 4. Activități de Informare și publicitate (L1 – L30)

Necesară din punct de vedere a transparenței implementării proiectului și a trasabilității fondurilor europene. Această activitate se va desfășura în strânsă legătura cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală și va cuprinde activități legate de publicitatea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute..

2019 –  2022 Activitatea 5. Activități de management de proiect (L1 – L30)

Această activitate este prevăzută pentru a susține planul de implementare al proiectului prin raportarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute și prin monitorizarea și raportarea cheltuielilor realizate, astfel încât obiectivele asumate prin prezenta propunere de proiect să fie îndeplinite.

 

2022 –  2022 Activitatea 6. Activități pentru auditul final al proiectului (L27 – L30)

Această activitate este prevăzută cu scopul de verificare a obiectivelor și a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului de către auditori externi autorizați, independenți.