Servicii de inovare

Soluții

Proiectele noastre vizează o gamă largă de soluții în următoarele domenii:

TIC, spațiu și securitate

 1. Soluții privind platforme robotice destinate transportului de echipamente speciale și fluidizării fluxului tehnologic și de persoane în orașul inteligent
 2. Soluții privind platforme robotice polimorfice autonome pentru sistemul de servicii din Smart City
 3. Soluții privind platforme inovative pentru furnizarea și managementul serviciilor publice în orașele inteligente
 4. Soluții privind platforme mobile aeriene cu înalte capabilități de procesare locală și controlată de IA, pentru extinderea și asigurarea continuității serviciilor IT&C
 5. Soluții pentru evaluarea și monitorizarea calității infrastructurii rutiere și a căilor de rulare
 6. Soluții de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice
 7. Soluții inovative de optimizare a productivității utilizatorilor prin monitorizarea multimodală a activității și a profilelor
 8. Soluții pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri și persoane
 9. Soluții pentru estimarea stării de oboseală, somnolență și a nivelului de stres cu aplicabilitate în infrastructurile critice
 10. Soluții bazate pe AI și AR pentru evidența și mentenanța structurilor complexe de resurse și mijloace fixe ale companiilor și instituțiilor
 11. Soluții de monitorizare și inspecție avansată aeriană și terestră a infrastructurilor critice

Energie, mediu și schimbări climatice

 1. Soluții privind eficiența energetică
 2. Soluții de producere a H2 din surse de energie regenerabilă, bazate pe IA, cu costuri optimizate, pentru aplicații de mediu
 3. Soluții de conversie a energiei prin gazeificarea deșeurilor
 4. Soluții privind accelerarea implementării tehnologiilor de captare a CO2 în mediul industrial
 5. Soluții privind suportul energetic in infrastructuri critice
 6. Soluții software de gestiune, monitorizare și încărcare pentru creșterea mobilității electrice urbane
 7. Soluții de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate aflate în izolare

Servicii

Evoluăm continuu prin inovare și ne extindem competențele și echipa multidisciplinară, pentru a excela permanent în:

Tehnic și științific: oferim consultanță tehnică și științifică și expertiză în majoritatea domeniilor de inginerie.

Management: sprijinim coordonarea proiectelor din perspectiva inovării.

CONSULTANȚĂ ÎN INOVARE

Asigurăm sprijin în derularea activităților aferente proiectelor pentru îndeplinirea indicatorilor asumați.

MANAGEMENT DE PROIECT

Facem inovare in-house; avem un portofoliu mare de proiecte implementate și în curs de derulare. Abordăm toate tipurile de inovare, cu prioritate inovarea de proces și inovarea de produs.

IN-HOUSE
CERCETARE & INOVARE

Dezvoltăm soluții inovatoare de optimizare, privind funcționarea și protecția cibernetică  a infrastructurilor critice naționale.

De asemenea, intenționăm, prin soluțiile pe care le dezvoltăm și prin infrastructura pe care o construim să devenim operator privat în domeniul infrastructurilor critice.

OPERATOR PRIVAT
INFRASTRUCTURI CRITICE

Dezvoltăm și sprijinim start-up-uri în procesul de generare și conversie a ideilor în inovații sustenabile.

SPRIJIN START-UP-URI

Realizăm transfer de know-how pentru implementarea soluțiilor noastre personalizate.

Dezvoltăm sisteme industriale de monitorizare. Utilizăm SCADA și alte tehnologii de ultimă generație.

TRAINING & SUPPORT

Susținem transferul pe piață al produselor și tehnologiilor noi, acționând din poziția de broker de tehnologie. Avem experiență în valorificarea rezultatelor cercetării.

BROKER
DE TEHNOLOGIE

Asigurăm sprijin în identificarea finanțării necesare în funcție de demersul de Cercetare & Inovare urmărit. Facem posibile parteneriate între investitori și inovatori.

IDENTIFICARE
SURSE DE FINANȚARE