Projects

Proiecte noi

partener

PEGASUS

2020 – 2022

Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat

coordonator

VISINT

2020 – 2023

Sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice

coordonator

W-ISS-E

2020 – 2023

Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice

Proiecte în derulare

Partener

PLATES

2019 – 2022

Platformă de auditare și testare structurală neinvazivă a performanțelor și monitorizarea continuă a operaționalității unui Centru de comandă și control / Contact Center.

partener

SENSASSIST

2019 – 2021

Sistem inteligent de monitorizare a stării de sănătate în rețea.

partener

ECOLISENS

2018 – 2020

Senzor cu rețea de lungă perioadă în fibra optică pentru detecția E. COLI.

Participant

FLEXITRANSTORE

2017 – 2021

Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare masivă de energie din surse regenerabile.

Proiecte finalizate

Coordonator

SOLARCEL

2017 – 2017

Transfer tehnologic inovativ pentru obținerea de panouri fotovoltaice bazate pe materiale avansate organice.

partener

SYS4LAND

2016 – 2017

Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiza in timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G

partener

ECOINNEWASTE

2014 – 2017

Hub virtual de eco-inovare pentru creșterea competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

LISTA DE Proiecte

Titlul Proiectului Program de Finanțare Poziția Perioada
PEGASUS – Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat

PNIII 2015-2020, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI,  Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare –

Proiect de transfer la operatorul economic

Partener 2020 –2022
VISINT – Sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții PI1b, Acțiune 1.2.1, Tip de proiect Tehnologic inovativ Coordonator 2020 –2023
W-ISS-E – Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții PI1b, Acțiune 1.2.1, Tip de proiect Tehnologic inovativ Coordonator 2020 –2023
PLATES – Platforma de auditare si testare structurala neinvaziva a performantelor si monitorizarea continua a operationalitatii unui Centru de Comanda si Control/Contact Center POC 2014-2020, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere Partener 2019 – 2021
SensAssist  – Sistem inteligent de monitorizare a starii de sanatate in retea PNCDI III 2015-2020, Programul 3 – Cooperarea Europeană și Internațională, Subprogram 3.2 – Orizont 2020, proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund, MANUNET III Partener 2019 – 2021
ECOLISENS – Senzor cu retea de lunga perioada in fibra optica pentru detectia E. Coli. PNCDI III 2015-2020, Programul 3: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020, proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund, MANUNET III Partener 2018 – 2020
FLEXITRANSTORE–Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare masivă de energie din surse regenerabile HORIZON 2020 Program de Finanțare pentru Cercetare și Inovare Partener 2017 – 2021
NEEMO–Observator mobil pentru monitorizarea obiectelor aflate înapropierea pământului Programul de Cercetare, Dezvoltare șiInovare STAR Coordonator 2017 – 2019
SOLARCEL – Transfer tehnologic inovativ pentru obținerea de panouri fotovoltaice bazate pe materiale avansate organice PNCDI III- Programul 2 Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare(CI-2017) Coordonator 2017 – 2017
Sys4LAND – Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiză în timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G PNCDI III PROGRAMUL 2-Subprogramul 2.1 Proiect de transfer la operatorul economic (PTE 2016) Partener 2016 – 2018
EcoInnEWaste – Hub virtual de eco-inovare pentru creștereacompetitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 Partener 2014 –2016
VIRPRO– Platformă virtuală de e-learning bazată pe aplicații 3D utilizabilă în protetica dentară Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Parteneriate 2013 Partener 2014 – 2016
HYPERDOT – Sistem imagistic pentru diferențierea între leziunile tumorale maligne și benigne bazat pe dualitatea dintre fluorescența hiperspectrală și tomografia optică de difuzie Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 Partener 2014 – 2016
Pol Competitivitate CREVIS – Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013” Partener 2014 – 2015
Pol Competitivitate CREVIS – Management integrat pentru Clusterul CREVIS Programul Operațional Sectorial„Creșterea Competitivității Economice(POS CCE) 2007-2013” Partener 2014 – 2015
SIGHAB – Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) INOVARE 2012 Coordonator 2013 – 2015
NOVENER– Tehnologie inovatoare de conservare a energiei la centralele pe cărbune Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 Partener 2013 – 2015
UAS-BIRDD – Model de observare și monitorizare inovativ pentru speciile de păsări acvatice care trăiesc în colonii din Rezervația Biosferei Delta Dunării Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 Partener 2012 – 2016

MOIST – Sistem de imagistică optică multinodală pentru detecția intra

operative a marginilor pozitive a tumorilor

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2011 Partener 2012 – 2015
NANOLASCAN – Noi metode optice și protocoale de investigație micro șinano pentru eficientizarea diagnosticului timpuriu, monitorizării, prognosticului și terapiei în cazul cancerului de piele non-melanomic Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2011 Partener 2012 – 2015
HERMES– Sistem inovator, eficient de control și măsurare a pofilelor de drum Programul Framework FP7-SME-2012 Responsabil de Proiect 2012 – 2014
DRUMTEST–Echipament complex de investigare a pofilelor de drum și de control al calității straturilor de paviment Sectorial Operațional “INCREASE OF ECONOMIC COMPETITIVENESS” (POSCCE) 2007 2013, Axis 2.1.1. Coordonator 2011 – 2013
ERISC – Platformă e-health pentru monitorizare, localizare și procesare în timp real destinată pacienților înregistrați cu risc cardiovascular Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 Coordonator 2008 – 2011

CARDIOMAP – Markeri periprocedurali de succes ai terapiei ablative la

pacienții cu fibrilație atrială paroxistică/persistentă recurentă.

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 Partener 2008 – 2011
MMS – Sistem mobil de cartare precisă a arterelor rutiere și a obiectiveloradiacente din teren Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 Partener 2008 – 2010
OFTALAS – Sistem laser adaptat pentru biomicroscop oftalmic Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 Partener 2008 – 2010
SIASTE – Sistem informatizat de alimentare și protecție integrată destinatinstalațiilor de automatizare și teleconducere din stațiile de transformare șidistribuție a energiei electrice Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 Partener 2008 – 2010

RELES – Metode și tehnici pentru optimizarea funcționării eficienteenergetic a consumatorilor industriali în scopul reducerii pierderilor de

energie în rețeaua electrică de alimentare

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2007 Partener 2007 – 2010
SIMT – Inovare în servicii de internet și multimedia prin utilizareaconvergentă a soluțiilor de streaming inteligent și social networking Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2007 Coordonator 2007 – 2009
INTIL – Echipament inteligent pentru controlul iluminatului stradal Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Inovare 2007 Partener 2007 – 2009
PROLOG – Metoda și echipament pentru testarea pofilelor longitudinaleale arterelor rutiere în regim dinamic Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Inovare 2007 Partener 2007 – 2009
CARDIOSYNC – Evaluarea multimarker a răspunsului la terapia deresincronizare cardiacă la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică Programul Cercetare de Excelență – CEEX Partener 2006 – 2008
Cercetări avansate cu privire la fizica elementară a particulelor Programul Cercetare de Excelență – CEEX Partener 2005 – 2008
Sistem integrat pentru augmentarea calității vieții prin monitorizare șianaliză la distanță a semnalelor ECG Programul RELANSIN Partener 2004 – 2006
TELEMICROSCOPY – Cercetări privind sistemul integrat de transmitere deinformații obținute prin microscopie de înaltă rezoluție prin internet. Programul RELANSIN Partener 2004 – 2006