COD PROIECT: PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0520
Instrument decizional multicriterial pentru accelerarea implementării tehnologiilor de captare CO2 în mediul industrial
ACRONIM: CAPSOFT
Disponibil începând cu: decembrie 2023
Descriere:

Platforma software pentru integrarea tehnologiei de captare a CO2 prin absorbţie chimică prezintă module ce evidenţiază indicatorii: tehnico-economici, de securitate, de risc şi de protecţie a mediului înconjurător.

Aceasta utilizează interfețe grafice, incluzând variate scenarii bazate pe utilizarea diferiţilor solvenţi chimici, iar rezultatele sunt prezentate vizual utilizatorilor, aceștia putând să selecteze parametrii (eficienţa de captare CO2, tipul de solvent utilizat, gradul de saturare cu CO2 al solventului) care se potrivesc cel mai bine în funcție de necesități.

FINANȚARE:
Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III 2015-2020
IMPLEMENTARE: 2022 – 2023
VALOARE PROIECT: 1.287.879 RON

COORDONATOR:
WING COMPUTER GROUP S.R.L.
DIRECTOR PROIECT:
Conf. ing. Felix ADOCHIEI

PARTENER:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
RESPONSABIL PROIECT:
Prof. dr. ing. Cristian-Florian DINCĂ

PARTENER:
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
RESPONSABIL PROIECT:
Dr. Ing. Mihaela ILIE