PROIECTE

EcoInnEWaste

Hub virtual de eco-inovare pentru creșterea competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Program de finanțare: 

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) 2007 – 2013 - Parteneriate

Rol:

Partener

Parteneri:

ASE, UPB, ICTCM S.A.

Valoarea totală:

1.437.500,00 RON

Perioada de implementare:

2014
2017

Obiective

Obiectivul asumat la nivel global de a combate sărăcia prin dezvoltarea economiei verzi, la care se adăugă condițiile specifice economiilor in curs de dezvoltare, impun dezvoltarea de instrumente inovative pentru a crește competitivitatea unor industrii de nișă, cu impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice, dar și a mediului.

Prin obiectivele propuse, proiectul EcoInnEWaste dorește să răspundă unei provocări cu profunde implicații economice, sociale şi ambientale, și anume: creșterea competitivității organizaționali a firmelor ce activează în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (e-deșeuri, DEEE) din România și mărirea gradului de implicare a entităților publice si private de CDI în promovarea eco-inovării pentru dezvoltarea economiei verzi. Un număr mare de provocări legate de reciclarea e-deșeurilor se află în fața mediului de afaceri și al autorităților. Acestea vizează eliminarea componentelor periculoase și recuperarea unei cantități cât mai mari de materiale reciclabile, în condiții de securitate pentru oameni și mediu.

Rezultate

Produsul final al proiectului este reprezentat de un prototip al hub-lui de eco-inovare numit EcoInnEWaste și o serie de instrumente inovative care sunt încărcate pe hub, respectiv: un model inovativ de pașaport de reciclare a produselor electrice și electronice, un model de analiza cost-beneficiu pentru reciclarea e-deșeurilor, un model de implementare a tehnologiilor eco-inovatoare la nivel de firmă, o metoda de analiză multicriterială a caracteristicilor produsului relevante pentru reciclare, o metodă de evaluare a reciclabității bazată pe idealitate, o bibliotecă de eco-inovare, un laborator de eco-inovare și formare în domeniu.

Aceasta reprezintă o infrastructură de colectare și analiză a datelor transparentă, ușor de accesat pentru publicul larg și mai ales de către actorii cheie, in care Internetul joaca un rol important. Prin facilitățile specifice programării WEB 2.0, facilitând abordarea interactivă, cât și prin conținutul și tehnicile de interogare folosite pentru accesarea bazelor de date, hub-ul de eco-inovare realizat în cadrul proiectului ECOINNEWASTE este o premieră in România și în lume. Acesta conține aspecte de ordin legislativ, utilitar, informativ, asociativ, formativ etc. Gradul mare de utilitate și accesibilitatea mijloacelor practice de realizare a transferului de know-how în domeniul DEEE, vor asigura un număr considerabil de utilizatori ai acestuia din rândul cetățenilor, potențialilor investitori, administrațiilor locale, reprezentanților organismelor de reglementare, IMM-urilor – în calitate de beneficiari, cât si din rândul entităților de CDI (universități, institute de cercetare) sau furnizorilor de servicii privind reciclarea DEEE.

Galerie foto

Activități

2014 –  2014 Etapa 1: Piața de reciclare a DEEE din România și analiza cerințelor stakeholderilor acesteia

 • Analiza cerințelor utilizatorilor hub-ului de eco-inovare
 • Elaborare model de analiză cost-beneficiu pentru reciclarea e-deșeurilor (partea 1)

 

2015 –  2015  Etapa 2: Elaborarea modelului experimental al hub-ului virtual EcoInnEWaste și a instrumentelor componente

 • 2.1 Elaborare model de analiză cost-beneficiu pentru reciclarea e-deșeurilor (partea 2) și metoda de analiză multicriterială a caracteristicilor produsului relevante pentru reciclare
 • 2.2. Elaborare structură pașaport de reciclare și metodă de evaluare a reciclabilității bazată pe idealitate (partea 1)
 • 2.3 Elaborare structură a bibliotecii de eco-inovare pentru hub-ul virtual și model de implementare a tehnologiilor eco-inovatoare la nivel de firmă (partea 1)
 • 2.4 Stabilirea funcționalităților hub-ului virtual (partea 1)
 • 2.5 Schimburi de bune practici cu universități și instituții din țară și străinătate
 • 2.6 Participarea la manifestări tehnico-științifice naționale și internaționale
 • 2.7 Comunicarea și publicarea națională și internațională a rezultatelor
 • 2.8 Elaborare model de implementare a tehnologiilor eco-inovatoare de firmă (partea 2)
 • 2.9 Elaborare structură laborator de eco-inovare și training

 

2016 –  2016  Etapa 3: Proiectare a modelului experimental al hub-ului virtual de eco-inovare EcoInnEWaste și a instrumentelor componente

 • 3.1 Elaborare metodă de evaluare a reciclabilității bazată pe idealitate (partea 2)
 • 3.2 Stabilirea funcționalităților hub-ului virtual (partea 2)
 • 3.3 Proiectare model experimental al hub-ului virtual de eco-inovare EcoInnEWaste (partea I)
 • 3.4 Workshop: Relația dintre transferul de cunoaștere și eco-inovare în domeniul reciclării DEEE
 • 3.5 Schimburi de bune practici cu universități și instituții din țară și străinătate
 • 3.6 Participarea la manifestări tehnico-științifice naționale și internaționale

 

2017 –  2017  Etapa 4: Realizarea și testarea a modelului experimental al hub-ului virtual de eco-inovare EcoInnEWaste și a instrumentelor componente

 • 4.1 Proiectare model experimental al hub-ului virtual de eco-inovare EcoInnEWaste (partea II)
 • 4.2 Realizare model experimental al hub-ului virtual
 • 4.3 Demonstrarea funcționalității modelului hub-ului EcoInnEWaste
 • 4.4 Elaborarea documentației tehnice/manual de utilizare a hub-ului virtual și a instrumentelor componente
 • 4.5 Schimburi de bune practici cu universități și instituții din țară și străinătate
 • 4.6 Participarea la manifestări tehnico-științifice naționale și internaționale
 • 4.7 Comunicarea și publicarea națională și internațională a rezultatelor