PROIECTE

FLEXITRANSTORE

Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare masivă de energie din surse regenerabile.

Program de finanțare: 

HORIZON 2020 Program de Finanțare pentru Cercetare și Inovare – H2020-LCE-2016-2017

Rol:

Participant

Parteneri:

Consorțiu format din 28 de țări

Valoarea totală:

21.700.000 EURO

Perioada de implementare:

2017
2021

Obiective

Proiectul își propune să contribuie la evoluția către o rețea de transport paneuropeană, cu flexibilitate ridicată și niveluri ridicate de interconectare. Acest lucru va facilita transformarea mixului actual de producție de energie prin găzduirea unei cote tot mai mari de surse regenerabile de energie. Noile tehnologii inteligente de rețea, metode de control și stocare și noi abordări ale pieței vor fi dezvoltate, instalate, demonstrate și testate, introducând flexibilitate în sistemul energetic european.

FLEXITRANSTORE va promova creșterea fluxurilor transfrontaliere de electricitate folosind valorificarea serviciilor de flexibilitate. Proiectul adoptă atât o abordare națională, cât și una regională, recunoscând necesitatea integrării perfecte a piețelor naționale, în special în rețeaua de sud-est a Europei, unde lipsește încă de interconectivitatea ridicată pe care o are restul rețelei europene.

În urma tendințelor actuale și a reglementărilor UE, FLEXITRANSTORE a identificat două obiective strategice principale:

  1. Îmbunătățirea și accelerarea integrării regenerabilelor în sistemele energetice europene.
  2. Creșterea fluxurilor transfrontaliere de electricitate în toată Europa.

Au fost de asemenea specificate o serie de obiective specifice proiectului, care vor facilita îndeplinirea obiectivelor strategice și vor deschide calea către un viitor energetic durabil.

  1. Pentru a crește flexibilitatea în lanțul valoric al industriei energetice prin integrarea BESS care sprijină furnizarea de servicii auxiliare de către RES în puncte precum: interfața TSO / DSO sau fermele eoliene și centralele cu turbine pe gaz.
  2. Pentru a crește flexibilitatea în rețeaua de transmisie prin integrarea controlerelor de debit de putere care urmăresc să gestioneze congestia și redirecționarea fluxurilor de energie, prin dezvoltarea metodelor de evaluare a liniei dinamice pentru dezactivarea liniilor electrice și prin dezvoltarea de noi controlere eficiente pentru stații active din TSO / Conexiunile DSO de frontieră și centrale eoliene la rețeaua de HV.
  3. Creșterea flexibilității în grila de distribuție prin dezvoltarea și punerea în aplicare a noilor mecanisme de răspuns la cerere, creând astfel noi actori și oportunități de piață.
  4. Pentru a crește flexibilitatea generatoarelor convenționale, prin instalarea de noi stabilizatoare de sistem de alimentare, restabilirea inerției scăzute a sistemului de rotație și prin simularea comportamentului rețelei după evenimente majore pe un model reprezentativ de grilă, care va permite o mai bună perspectivă a dinamicii rețelei și stabilitate.

Creșterea flexibilității pe piețele angro de energie electrică, prin dezvoltarea unei platforme de piață integrate, bazată pe un model de piață EUPHEMIA îmbunătățit, care valorifică serviciile de flexibilitate prin operațiuni îmbunătățite, răspuns la cerere, servicii de generare îmbunătățite, stocare de energie sau o infrastructură mai inteligentă.

Rezultate

FLEXITRANSTORE vizează întregul lanț de valori energetice. Prin soluții tehnice noi, dar și prin noi modele de afaceri și reglementări de piață, își propune să transforme întregul sistem energetic al Europei. Va ajuta la o penetrare mai mare a SRE în mixul de producție și va facilita crearea unei piețe pan-europene integrate de energie angro, valorificând flexibilitatea și sprijinind creșterea fluxurilor transfrontaliere.

Mai precis, proiectul va implementa tehnologii și concepte noi care vizează:

  • Crearea unei piețe energetice pan-europene în cadrul unui cadru comun, fără restricții naționale și bariere legislative impuse de națiuni individuale.

Integrarea piețelor energetice din Europa de Sud-Est, unde activitățile de cuplare a pieței progresează lent.

Galerie foto

Activități