PROIECTE

PEGASUS

Produs pentru corelarea inteligentă a datelor GPR și imagistice aeriene într-un pachet multistrat

Program de finanțare: 

PNIII 2015-2020, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Proiect de transfer la operatorul economic

Rol:

Partener

Parteneri:

ENERGY & ECO CONCEPT SRL, INOE 2000

Valoarea totală:

1.454.000,00 RON

Perioada de implementare:

2020
2022

Obiective

Proiectul propune crearea unui produs pilot de corelare a datelor aeriene imagistice și geofizice (GPR), capabil să caracterizeze cu înaltă acuratețe nu doar suprafața solului dar și subsolul, rezultând un produs cu aplicabilitate amplă în domeniului patrimoniului cultural. Datele aeriene corelate și cartografiate precis, pot fi folosite în investigarea siturilor arheologice extinse, a monumentelor istorice, în inginerie civilă, etc.

Produsul este obținut prin utilizarea datelor livrate de un sistem inovativ ce înglobează două elemente principale: un vehicul aerian fără pilot (UAV), cu capacități de detecție la distanță (LIDAR, cameră multispectrală, termică și foto de înaltă rezoluție) și un sistem radar cu penetrare în sol (GPR) îmbunătățit în cadrul proiectului cu scopul de a putea fi utilizat din aer. Măsurătorile in-situ vor fi efectuate pe cazuistică specifică prin amabilitatea unor muzee, asociații și fundații din Romania care și-au dat deja acordul în acest sens.

Rezultate

ETAPA 1:

 • 1.1 Prototip produs de corelare a datelor aeriene cu capacitate de vizualizare on-line, în funcție de cazuistică;
 • 1.2 Software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare în timp real a datelor pentru sistemul GPR și suport stabilizat pentru montare sistem GPR pe UAV;
 • 1.3 Procedură survol aerian pentru obținerea datelor (livrate de mai mulți senzori) în scopul corelării lor;
 • 1.4 Website proiect;
 • 1.5 Articol BDI / ISI;
 • 1.6 Proces verbal creat de comisia de validare bazat pe analiza datelor demonstrative corelate în pachet

ETAPA 2:

 • 2.1 Produs final conținând studii de caz cu o cazuistică specifică;
 • 2.2 Fișă tehnică produs;
 • 2.3 Articol ISI;
 • 2.4 Prezentare produs într-o conferință;
 • 2.5 Cerere de Brevet;
 • 2.6 Raport de validare elaborat de comisia de validare privind produsul final, după corelarea datelor achiziționate în situ.

Rezultatele proiectului vor conduce la crearea unui model pilot de corelare a datelor aeriene imagistice şi geofizice (GPR), capabil să caracterizeze cu înaltă acuratețe nu doar suprafața solului dar şi subsolul, rezultând un produs cu aplicabilitate amplă în domeniului patrimoniului cultural.

Galerie foto

Activități

2020 –  2021 Etapa 1: Elaborarea , proiectarea și livrarea pachetului de date aeriene corelate pentru categorii de cazuistică; Verificarea modelului prin simulări folosind date demonstrative

 • Definirea parametrilor operaționali de intrare pentru categorii de aplicații
 • Stabilirea parametrilor de ieșire ai produsului (mod de vizualizare, număr straturi, precizie, posibilități de export și acces on-line) considerând cazuistica

 

 • 1.3. Elaborarea unui pachet pilot folosind date demonstrative din baza de date a INCD și îmbunătățirea acestuia prin analiză critică
 • 1.4. Proiectarea şi dezvoltarea software-ului de vizualizare şi control în timp real de la distanță pentru sistemul GPR şi modificările necesare pentru montarea GPR pe UAV
 • 1.5. Teste de funcționare în laborator şi elaborarea parametrilor generali privind programul de survol pentru verificarea calității produsului
 • 1.6. Diseminarea rezultatelor proiectului

2021 –  2022  Etapa 2 : Implementarea produsului în studii de caz cu o cazuistică specifică şi diseminarea acestuia în domeniile cu aplicabilitate

 • 2.1 Campanii in-situ de achiziții de date respectând procedura de survol şi parametrii necesarii produsului
 • 2.2. Procesarea și corelarea datelor aeriene în produs, respectând cazuistica
 • 2.3 Validarea pachetelor de date corelate obținute prin studii de caz de către o comise internațională folosind investigații la sol şi aplicabilitatea informațiilor obținute
 • 2.4. Diseminarea rezultatelor proiectului