PROIECTE

PLATES

Platformă de auditare și testare structurală neinvazivă a performanțelor și monitorizarea continuă a operaționalității unui centru de comandă și control/contact center

Program de finanțare: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 ˗ Axa Prioritară 2, Prioritatea de investiții: PI2b, Acțiune: 2.2.1

Rol:

Partener

Parteneri:

TECHNOHUB S.R.L.

Valoarea totală:

19.047.685,03 RON

Perioada de implementare:

2019
2022

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea în parteneriat între 3 membri de tip IMM a unei game de produse şi aplicații TIC inovative – PLATES – platformă inovativă de auditare şi testare a performanțelor şi de monitorizare continuă a operaționalității, adaptată pe necesitățile de disponibilitate şi performanțe ale aplicațiilor de tip Contact Center respectiv Centre de Comandă şi Control, cu aplicabilitate şi în restul sectoarelor economiei românești prin integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Atingerea obiectivului general (dezvoltarea platformei PLATES) va permite integrarea pe verticală a serviciilor de dezvoltare şi implementare aplicații TIC efectuate în prezent de 2 membri ai consorțiului cu cele de testare şi monitorizare continuă a acestor aplicații TIC, determinând costuri totale mai mici pentru implementări de proiecte TIC, sincronizarea cererii şi ofertei în cadrul implementării proiectelor, precum şi scăderea gradului de incertitudine privind disponibilitatea şi costurile asociate serviciilor de testare respectiv monitorizare continuă care sunt esențiale implementărilor de succes ale aplicațiilor TIC în toate sectoarele economiei.

Atingerea obiectivelor specifice la finalul proiectului vor genera know-how transferabil la nivelul sectoarelor non-TIC prin implementarea platformei PLATES pentru furnizarea serviciilor de testare structurală şi monitorizare continuă către beneficiarii potențiali în perioada post-implementare de 36 de luni.

Rezultate

În urma implementării proiectului, se va realiza o platforma inovativă de auditare și testare a performanțelor și de monitorizare continuă a operaționalității, adaptată pe necesitățile de

disponibilitate și performanțe ale aplicațiilor de tip Contact Center respectiv Centre de Comandă și Control, cu aplicabilitate și în alte sectoare economice prin integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Compania noastră va dobândi noi competențe în domeniul aplicării tehnologiilor TIC, ceea ce va permite integrarea pe verticală a serviciilor de dezvoltare și implementare aplicații TIC efectuate în prezent de membrii consorțiului cu cele de testare și monitorizare continuă a acestor aplicații TIC, determinând costuri totale mai mici pentru implementări de proiecte TIC, sincronizarea cererii și ofertei în cadrul implementării proiectelor, precum și scăderea gradului de incertitudine privind disponibilitatea și costurile asociate serviciilor de testare respectiv monitorizare continuă care sunt esențiale implementărilor de succes ale aplicațiilor TIC în toate sectoarele economiei.

De asemenea proiectul va permite creșterea și dezvoltarea competențelor membrilor echipei de cercetare în domeniul realizării de aplicații distribuite de monitorizare ce pot rula pe medii de operare diferite.

Galerie foto

Activități

2019 –  2021 Activitatea 1. Investiții inițiale (L1 – L18)

Integrată în calendarul activităților pentru a oferi suport activităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în principal prin achiziții de echipamente / amenajare data center.

 

2022 –  2021 Activitatea 2. Activități de Cercetare Industrială (L1 – L24)

În planul de implementare reprezintă una dintre cele mai importante activități cu o durată de 24 de luni, ocupând aproximativ 80% din perioada proiectului. Aceasta cuprinde proiectarea, dezvoltarea și testarea soluției descrise  prin proiectul tehnic la nivel de model experimental /prototip de laborator..

 

2022 –  2022 Activitatea 3. Activități de Dezvoltare Experimentală (L25 – L30)

În planul de implementare reprezintă completarea Activității de Cercetare Industrială, prin preluarea cunoștințelor și soluției dezvoltate la nivel de prototip de laborator și maturizarea acesteia, astfel încât rezultatul obținut (prototipul PLATES) să răspundă la caracteristicile tehnice descrise în proiectul tehnic și la obiectivele asumate prin prezenta propunere de proiect.

 

2019 –  2022 Activitatea 4. Activități de Informare și publicitate (L1 – L30)

Necesară din punct de vedere a transparenței implementării proiectului și a trasabilității fondurilor europene. Această activitate se va desfășura în strânsă legătura cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală și va cuprinde activități legate de publicitatea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute..

2019 –  2022 Activitatea 5. Activități de management de proiect (L1 – L30)

Această activitate este prevăzută pentru a susține planul de implementare al proiectului prin raportarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute și prin monitorizarea și raportarea cheltuielilor realizate, astfel încât obiectivele asumate prin prezenta propunere de proiect să fie îndeplinite.

 

2022 –  2022 Activitatea 6. Activități pentru auditul final al proiectului (L27 – L30)

Această activitate este prevăzută cu scopul de verificare a obiectivelor și a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului de către auditori externi autorizați, independenți.