PROIECTE

SIGHAB

Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare

Program de finanțare: 

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) INOVARE 2012

Rol:

Coordonator

Parteneri:

Institutul de Studii si Proiectari Energetice (ISPE), UTI, ICPE ACTEL

Valoarea totală:

7.608.408,24 RON

Perioada de implementare:

2013
2015

Obiective

In cadrul proiectului este dezvoltat un produs modular inovativ ce va permite asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a activitatilor ce au loc in habitate temporare (tabere de sinistrati, amplasamente insulare) aflate în izolare în urma unei calamităţi sau a alte situatii de criza. Sistemul integrat raspunde cerintelor tehnice de alimentare cu energie, monitorizare si comunicatie generate de astfel de situatii, asigurand atat echipamentele necesare cat si logistica, avand un nivel mare de flexibilitate asigurat de posibilitatea modularii in functie de specificul situatiei si o mobilitate crescuta, putand fi transportat in containere si asamblat usor.

Rezultate

Sistemul cuprinde:

 • subsistem putere hibrid retea-benzina-solar-vant pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a habitatului;
 • subsistem de control inglobat, care va asigura rularea tuturor aplicatiilor necesare in orice tip de situatie;
 • subsistem de monitorizare mediu prin intermediul senzorilor de proximitate, care vor oferi in timp real date cu privire la situatia ce trebuie evaluata si corectata;
 • centru de comunicatii care va asigura posibilitatea comunicarii la nivel local, precum si la distanta prin inglobarea unui centru local GSM;
 • subsistem de monitorizare a functiilor biologice pentru personalul cheie si subiectii cu probleme de sanatate sau aflati in stare de soc astfel incat sa se asigure prevenirea unor urgente medicale;
 • subsistem mecanic care va contine toate elementele logistice necesare integrarii sistemului.

Produsul furnizeaza elementele tehnice si logistice necesare autoritatilor locale si formatiunilor de situatii de urgenta, sau organizatorilor de tabere sau celor care doresc alimentarea energetica a echipamentelor aflate in izolare fata de retea astfel incat sa se acopere necesarul de energie in mod flexibil (retea generatoare electrice cu combustibil, solar si eolian) si elementele tehnice pentru controlul, monitorizarea activitatilor, securizare zonala, iluminatul si purificarea apei, comunicatii si monitorizarea parametrilor biologici la personalul cheie si subiectii cu probleme de sanatate.

Principalii beneficiari ai solutiei propuse prin proiect sunt: autoritati locale, organizare de tabere militare, institutii publice, firme care organizeaza lucrari temporare aflate in spatii izolate fara posibilitatea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica, proprietarii de locuinte izolate.

Produsul va putea fi utilizat in urmatoarele situatii:

 • tabere de refugiati sau supravietuitori;
 • tabere militare;
 • santiere constructive;
 • tabere elevi;
 • orice aplicatii ale unor institutii sau organizari locale, insulare etc.;
 • instalatii izolate cu sau fara personal.

Produsul este realizat din 6 module distincte, realizate independent de catre membrii consortiului, urmand a fi integrate in cadrul unui sistem modular complex de catre coordonatorul proiectului, care va asigura interoperabilitatea sistemelor. Modulele vor fi functionale atat ca parte a sistemului integrat dar si independent.

Galerie foto

Activități

ETAPA I – Durata etapa: 5 luni (Luna 1 – Luna 4)

 • Activitatea 1.1. Analiza solutiilor actuale si cerintelor legislative in domeniul SIGHAB – Studiul solutiilor moderne in privinta echipamentelor mobile pentru alimentarea alternativa, monitorizarea si comunicatiile necesare in taberele de supravietuitori si in instalatii temporare cu destinatii speciale cu sau fara personal
 • Activitatea 1.2. Elaborare model experimental – Elaborarea documentatiei de executie a modelului experimental pentru generarea alternativa, controlul sistemului, monitorizarea perimetrala si a parametrilor biologici

ETAPA II – Durata etapa:  12 luni (Luna 4 – Luna 15)

 • Activitatea 2.2. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB
 • Activitatea 2.3. Elaborarea caietului de sarcini initial pentru modelul experimental al sistemului SIGHAB
 • Activitatea 2.4. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului SIGHAB si elaborarea manualului tehnic si de utilizare primar
 • Activitatea 2.5.  Studiu de fezabilitate tehnica
 • Activitatea 2.6. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru ansamblul SIGHAB
 • Activitatea 2.7. Proiectarea şi  elaborarea documentației de analiză tehnico-economica
 • Activitatea 2.8. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB
 • Activitatea 2.9. Elaborare caiet de sarcini

ETAPA III – Durata etapa: 13 luni (Luna 16 – Luna 28)

 • Activitatea 3.1. Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului SIGHAB
 • Activitatea 3.2. Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse
 • Activitatea 3.3. Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei
 • Activitatea 3.4. Elaborarea documentatiei de executie
 • Activitatea 3.5. Punere in functiune – testare si verificare prototip in scopul validarii
 • Activitatea 3.6. Definitivarea caietului de sarcini