PROIECTE

SOLARCEL

Transfer tehnologic inovativ pentru obținerea de panouri fotovoltaice bazate pe materiale avansate organice

Program de finanțare: 

PNIII 2015-2020, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Cecuri de inovare

Rol:

Coordonator

Parteneri:

INOE 2000

Valoarea totală:

50.000,00 RON

Perioada de implementare:

2017
2017

Obiective

Dezvoltarea în condiții de laborator a unui model experimental -celula fotovoltaică, bazat pe realizarea de straturi subțiri inovative interconectate între ele cu parametri ai fotoconversiei îmbunătățiți şi cu valori convenabile ale curentului electric. Celula fotovoltaică se bazează pe prepararea de soluții organice având în componență – stearat de bariu (BS) cu nanotuburi de carbon (CNT), diferite ftalocianine și pe diferite metode de depunere a straturilor subțiri. Proiectul  abordează o soluție inovatoare care poate îmbunătăți sistemele de celule fotovoltaice utilizate și care se poate dovedi superioară atât din punctul de vedere al costurilor de producție (în cazul producției de serie) cât și al performanțelor obținute. Modalitatea de valorificare a rezultatelor la sfârșitul proiectului este reprezentată de posibilitatea beneficiarului de a industrializa celula fotovoltaică inovativă rezultată, ca pe un produs dedicat industriei panourilor fotovoltaice, aceasta fiind una dintre cele mai puternice industrii la nivel mondial, potențialul de comercializare al acestui produs fiind astfel unul foarte ridicat.

Rezultate

Ținând cont de proprietățile electrice ale ftalocianinelor (compuși organici) în domeniul celulelor fotovoltaice, acestea au fost utilizate ca părți componente ale unui amestec convențional în vederea constituirii unei celule fotovoltaice cu parametri îmbunătățiți.

Celula fotovoltaica a fost obținută prin utilizarea tehnicii Langmuir-Blodgett iar soluțiile organice au fost depuse (prin picurare) pe suprafața dispozitivului Langmuir-Blodgett KSV 5003.

Celula fotovoltaica obținută s-a bazat  pe prepararea de soluții organice având în componență – stearat de bariu (BS) cu nanotuburi de carbon (CNT) şi diferite ftalocianine (ZnPc, MgPc sau CuPc), folosind benzen ca solvent.

Galerie foto

Activități