COD PROIECT:
Sistem inteligent mobil de conversie a resurselor proprii și de optimizare a consumului de energie pentru producători cu potențial ridicat de poluare
ACRONIM: SyCON
Disponibil începând cu: iunie 2023
Descriere:

Soluția este o centrală de gazeificare de biomasă, în cogenerare, care se poate configura și dimensiona în funcție de cantitatea de biomasă și de necesitățile beneficiarului. 

Puterile instalate minime: 50kWe + 50kWt

Comparativ cu alte tehnologii de eliminare/reducere a deșeurilor (compostare, incinerare, etc.), tehnologia SyCON este superioară prin următoarele aspectele pozitive și relevante din punct de vedere tehnologic (valorificare eficientă a conținutului energetic al deșeurilor prin utilizarea produsului SyCON), energetic (conversia conținutului energetic al deșeurilor în diferite forme de energie utilă), ecologic, și economic. În plus, produsul SyCON este prevăzut cu multiple funcții inovative:

  • Funcția de testare potențial energetic al resurselor viitorului client. Se încarcă instalația cu o cantitate eșantion minimă de 100 kg de deșeuri de la respectivul client și se obțîn parametrii gazului sintetic rezultat din gazeificarea acestei resurse (considerând că această își păstrează în timp compoziția). În funcție de datele furnizate de client (cantități și fluxuri de deșeuri) prin ridicarea curbei teoretice de producere a energiei se permite dimisionarea optimă a instalației ce urmează a fi achiziționată de acest client;

 

  • Funcția de eliminare a deșeurilor rezultate din procesul propriu de producție  al clientului (deșeuri de fermă și alte tipuri de biomasă); Astfel, se permite eliminarea în condiții optime pentru mediu, cu emiterea  de emisii în limita normelor aprobate a deșeurilor rezultate din procesele de creștere pui/porci sau prelucrare a lemnului; în cazul fermelor de pui se elimină nevoia de a se construi platforme de depozitare conforme care ocupă terenuri, au costuri de construcție și exploatare și poluează  oricum aerul peste normele admise; se redau mediului și circuitului economic, suprafețele acestea de depozitare care, în cazul fermelor existente, vechi, de cele mai multe ori poluează și solul și apele.

 

  • Funcția de conversie energetică a resurselor proprii produce energie termică și electrică prin gazeificarea deșeurilor – permite clientului să își reducă valoarea facturilor aferente achiziției de energie electrică și gaze naturale.

 

  • Funcția de management energetic complex – în cazul în care  clientul va dori să utilizeze platforma de culegere, stocare și analiză date spre a fi încărcată cu valori de la toate punctele de măsurare a consumului din conturul său energetic, se va realiza optimizarea consumului de energie la nivel de contur general.
FINANȚARE:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
IMPLEMENTARE: 2020 – 2023
VALOARE PROIECT: 26.238.203 RON

COORDONATOR:
AUDIT IT&C S.R.L.
RESPONSABIL PROIECT:
Ing. Maria-Marilena PARASCHIV

PARTENER:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
RESPONSABIL PROIECT:
Prof. dr. ing. Anton HADĂR