PROIECTE

Sys4LAND

Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiza in timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G

Program de finanțare: 

PNIII 2015-2020, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Proiect de transfer la operatorul economic

Rol:

Partener

Parteneri:

INOE 2000

Valoarea totală:

1.973.848,00 RON

Perioada de implementare:

2016
2018

Obiective

Realizarea unui „Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiza în timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G”- Sys4LAND, bazat pe utilizarea inovativă a unui sistem de triangularizare integrat cu senzori wireless amplasați pe teren, în vederea detectării în timp real a eventualelor evenimente apărute în zona de risc. În cadrul soluției tehnice, pentru transmiterea datelor, echipamentele folosite vor fi adaptate tehnologiei WiMAX. De asemenea, în cadrul proiectului, se dezvoltă pachete software de procesare și prelucrare a datelor măsurate, în vederea identificării, monitorizării și analizării în timp real a schimbărilor apărute.

Rezultate

Impactul proiectului este reprezentat de realizarea unor sisteme de monitorizare și avertizare, care ajută la un management eficient în situații de dezastre. De asemenea acesta va crește capacitatea de răspuns a autorităților în cazuri de criză. Pentru firma coordonatoare, impactul proiectului consta în dobândirea de noi competențe și integrarea sistemelor wireless de măsurare in domenii diferite. De asemenea rezultatele finale au fost diseminate prin intermediul a două articole publicate la conferințe internaționale. Diseminarea va fi întărită prin contactele ulterioare ale echipelor de cercetare cu mediul academic.

Consideram ca impactul rezultatelor obținute este unul pozitiv, acesta poate fi comercializat pe piață pentru beneficiarii din administrația locala, primării și consilii județene, autorități zonale, ISU și Jandarmerie, precum și firme care activează în domeniile construcțiilor sau îmbunătățirilor funciare. De asemenea, produsul poate fi util companiilor de transport sau posesorilor privați de terenuri.

Galerie foto

Activități

2016 –  2016 Etapa 1: Cercetare industrială stabilire specificații (L1 – L3)

  • Studii referitoare la specificațiile tehnice

 

2017 –  2017  Etapa 2: Cercetare industrială – proiectare și realizare model experimental  (L4 – L15)

2.1 Proiectare model experimental

2.2. Realizare model experimental

2.3 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice

 

2018 –  2018  Etapa 3: Dezvoltare experimentală – proiectare, realizare și testare prototip  (L16 – L24)

3.1 Proiectare prototip

3.2 Realizare prototip

3.3 Experimentare prototip

3.4 Protejarea  Drepturilor de proprietate intelectuală pentru dezvoltare experimentală

3.5 Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională

a rezultatelor