PROIECTE

VISINT

Sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice

Program de finanțare: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 ˗ Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții: PI1b, Acțiune: 1.2.1 ˗ Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Rol:

Coordonator

Parteneri:

UPB

Valoarea totală:

29.086.565,98 RON

Perioada de implementare:

2021
2023

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în inovarea de produs (atât pentru bunuri cât și pentru servicii) bazată pe cercetare-dezvoltare în cadrul societății Wing Computer Group, pentru proiectarea, realizarea și testarea unui sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice.

În cadrul proiectului este stabilită o combinație unică a celor mai recente tehnici biometrice și tehnici de prelucrare a biosemnalelor cu abordare RN pentru analiza în timp real a emoțiilor și comportamentului. Sistemul inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice o să fie realizat în două variante constructive:

  • Platforma de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice, în zona controlată, fără influența factorilor externi;
  • Platforma de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice, în zona deschisă, cu influența factorilor externi.

Toate produsele/serviciile, componente importante ale sistemelor de intelligence, rezultate în urma implementării proiectului, sunt dedicate domeniului Infrastructuri și servicii critice.

Rezultate

Rezultatele obținute în urma cercetării-dezvoltării vor fi introduse în producție prin înființarea unei unități noi de producție în cadrul societății. În cadrul soluției tehnice este identificată, analizată și implementată o arhitectură a unei rețele neurale pentru clasificarea gesturilor și emoțiilor umane, obținute de la diverși senzori. Analiza automatizată a acestor comportamente cu tehnici de învățare ne permite să formăm un complex de rețele neurale convoluționale (RNC) pentru a veni cu un răspuns, cât mai aproape de realitate, cu privire la comportamentul unui subiect prin clasificarea atât a mișcărilor corpului și a parametrilor fiziologici, cât și a caracteristicilor faciale.

Galerie foto

Activități

Activități de Cercetare Industrială

În cadrul acestei activități se vor elabora specificațiile corespunzătoare pentru construirea subsistemelor aferente prototipului de laborator, iar apoi se vor proiecta componentele pentru sistemul complex propus în obiectivul general al proiectului.

Pe baza documentației de specificare și proiectare hardware și software pentru subsisteme elaborată anterior se va putea face realizarea prototipului de laborator, urmând apoi testarea acestuia  astfel încât să se poată stabili viabilitatea soluțiilor hardware-software propuse.

 

Activități de Dezvoltare Experimentală

Pe baza subsistemelor proiectate, parți componente ale sistemului inteligent complex pentru evaluarea si interpretarea automata a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructurile critice în cadrul etapei de cercetare industrială, se va trece la proiectarea, realizarea și realizarea prototipului ca produs comercial final.

 

Activități de inovare

În cadrul acestei activități se urmărește creșterea capacității de inovarea a companiei prin achiziționarea de servicii de consultanță cu scopul de a obține o analiza și o diagnoza a situației actuale (innovation assessment) și elaborarea unei strategii de inovare corelată cu strategia generală de afaceri.

De asemenea, se urmărește validarea soluțiilor obținute în etapele de CD prin testarea și certificarea performanțelor pentru încadrarea în limitele legale și a conformității cu specificațiile tehnice inițiale.

 

Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din Cercetare-Dezvoltare

În această activitate se vor achiziționa active corporale și necorporale, se va elabora documentația pentru pregătirea fluxului de fabricație și utilizarea echipamentelor pentru a realiza inițierea punerii în producție pentru produsele rezultate în urma proiectării, realizării și testării subsistemelor aferente prototipului de laborator și a prototipului ca produs comercial finit.

Activități de informare și publicitate

Aceste activități vor asigura popularizarea rezultatelor obținute și diseminarea acestora.

Activități pentru managementul de proiect

Activități pentru auditul final al proiectului