COD PROIECT: 120402
W-ISS-E - Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice
ACRONIM: W-ISS-E
Disponibil începând cu: decembrie 2023
Descriere:

Platforma software pentru integrarea tehnologiei de captare a CO2 prin absorbţie chimică prezintă module ce evidenţiază indicatorii: tehnico-economici, de securitate, de risc şi de protecţie a mediului înconjurător.

Aceasta utilizează interfețe grafice, incluzând variate scenarii bazate pe utilizarea diferiţilor solvenţi chimici, iar rezultatele sunt prezentate vizual utilizatorilor, aceștia putând să selecteze parametrii (eficienţa de captare CO2, tipul de solvent utilizat, gradul de saturare cu CO2 al solventului) care se potrivesc cel mai bine în funcție de necesități.

FINANȚARE:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
IMPLEMENTARE: 2021 – 2023
VALOARE PROIECT: 29.048.344 RON

COORDONATOR:
WING COMPUTER GROUP S.R.L.
RESPONSABIL PROIECT:
Prof. dr. ing. Octavian-Mihai GHIȚĂ

PARTENER:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
RESPONSABIL PROIECT:
Prof. dr. ing. Radu-Florin PORUMB