COD PROIECT: 120402
W-ISS-E - Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice
ACRONIM: W-ISS-E
Disponibil începând cu: decembrie 2023
Descriere:

Caracteristicile cheie care descriu inovația sunt eficiența și flexibilitatea.

Acestea sunt asigurate prin construirea a 3 soluții energetice (2,5 kW, 15 kW și 100 kW), care se adaptează ideal în infrastucturile critice aflate în zone inaccesibile din punct de vedere energetic, prin integrarea a diferite surse de alimentare (generator electric cu funcționare pe combustibil fosil și celule de combustie pe hidrogen) și mentenanță predictivă referitoare la condițiile de exploatare.

 

FINANȚARE:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
IMPLEMENTARE: 2021 – 2023
VALOARE PROIECT: 29.048.344 RON

COORDONATOR:
WING COMPUTER GROUP S.R.L.
DIRECTOR PROIECT:
Prof. dr. ing. Octavian-Mihai GHIȚĂ

PARTENER:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
RESPONSABIL PROIECT:
Prof. dr. ing. Radu-Florin PORUMB