PROIECTE

W-ISS-E

Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice

Program de finanțare: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 ˗ Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții: PI1b, Acțiune: 1.2.1 ˗ Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Rol:

Coordonator

Parteneri:

UPB

Valoarea totală:

29.048.343,78 RON

Perioada de implementare:

2020
2023

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei WING COMPUTER GROUP SRL prin proiectarea, realizarea și testarea unui sistem inovativ flexibil, scalabil și customizabil având 3 variante constructive, pentru asigurarea suportului energetic și colectării datelor de mentenanță predictivă cu scopul creșterii rezilienței infrastructurilor critice.

Acest obiectiv asigură dezvoltarea capacității și infrastructurii CDI a firmei prin introducerea în fabricație a unor produse/servicii inovative, prin implementarea unei unități noi de punere în producție, bazate pe integrarea unor surse diferite de energizare și care vor asigura necesarul energetic pentru operarea infrastructurilor critice în condiții de criză, vor asigura un management energetic al instalațiilor și mentenanța predictivă referitoare la condițiile de exploatare.

Toate produsele/serviciile rezultate în urma implementării proiectului, sunt dedicate domeniului Infrastructuri și servicii critice.

Rezultate

Rezultatele obținute în urma cercetării-dezvoltării prezintă un produs tehnologic inovativ destinat creșterii rezilienței infrastructurilor critice, în situații de criză sau de urgență, prin asigurarea unui suport energetic multi-sursa bazat pe celule de combustie cu hidrogen și generatoare electrice pe benzină, suport inteligent, flexibil și customizabil funcție de sarcina deservita, proiectat să reziste în diverse scenarii de testare, din punct de vedere al duratei de funcționare, la diferite temperaturi ale mediului ambiant și în diferite locații greu accesibile.

De asemenea, proiectul își propune sa aibă o componenta de monitorizare a consumului energetic, a rezervei de combustibil folosit, a parametrilor operaționali ai infrastructurii critice deservite: putere necesara, viteza de transmisie a datelor și o componenta de mentenanță predictiva, care să estimeze starea echipamentelor monitorizate și să ofere informații despre gradul de uzură și durata estimată de viată.

Galerie foto

Activități

2020 –  2022 (21 de luni) Activități de Cercetare Industrială

În cadrul acestei etape se va defini, realiza și testa funcționarea prototipului de laborator, în 3 variante energetice, de 2.5, 15 si respectiv 90 kW conform configurațiilor definite.

2022 –  2022 (9 luni)  Activități de Dezvoltare Experimentală

În etapa de dezvoltare experimentală instalația pilot de laborator va fi trecută în condiții de exploatare din teren și se vor realiza de asemenea modulele software de achiziții de date și de asigurare a comunicațiilor.

2020 –  2022 (27 de luni)  Activități de inovare

În cadrul etapei de inovare vor fi închiriate laboratoarele necesare activități de testare și calibrare a sistemului de achiziții de date W-ISS-E, cât și a verificării metrologice. De asemenea, se vor achiziționa servicii de testare și de certificare  pentru electrosecuritate și compatibilitate electromagnetică. Tot în cadrul acestei etape se va achiziționa un studiu de piață ce va oferii o caracterizare corectă a pieței produselor obținute.

2023 –  2023 (6 luni)  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din Cercetare-Dezvoltare

Etapa de inițiere a punerii în producție vor fi achiziționate utilajele necesare punerii în producție a platformei, în cele 3 configurații constructive și de asemenea vor fi achiziționate standuri de testare integrată a funcționalității tuturor modulelor hardware și software în condiții de teren.

2020 –  2023 (36 de luni)  Activități de informare și publicitate

Aceste activități vor asigura popularizarea rezultatelor obținute și diseminarea acestora.

2020 –  2023 (36 de luni)  Activități pentru managementul de proiect

2023 –  2023 (5 luni)  Activități pentru auditul final al proiectului