Proiecte

SIGHAB – “Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare”

PNCDI II Inovare 2013

Coordonator

2013 – 2015

Pol Competitivitate CREVIS – “Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice”

POSCCE 2007-2013

Partener proiect CDI

2014 – 2015

Pol Competitivitate CREVIS – “Managementul integrat al Polului CREVIS”

POSCCE 2007-2013

Partener proiect Soft

2014 – 2015

HYPERDOT –“Sistem imagistic pentru diferențierea între leziunile tumorale maligne și benigne bazat pe dualitatea dintre fluorescența hiperspectrală și tomografia optică de difuzie”

PNCDI II Parteneriate 2013

Partener

2014 – 2016

VIRPRO – “Platformă virtuală de e-learning bazată pe aplicații 3D utilizabilă în protetica dentară”

PNCDI II Parteneriate 2013

Partener

2014 – 2016

EcoInnEWaste – “Hub virtual de eco-inovare pentru creșterea competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice”

PNCDI II Inovare 2013

Partener

2014 – 2016

NOVENER – “Tehnologie NOVatoare de conservare a ENERgiei la centralele pe cărbune”

PNCDI II Inovare 2012

Partener

2013 – 2015

MOIST – “Sistem de imagistică optică multimodală pentru detecția intraoperativă a marginilor pozitive a tumorilor”

PNCDI II Parteneriate 2011

Partener

2012 – 2015

UAS-BIRDD – “Model inovativ de observare și monitoring pentru speciile de păsări acvatice care trăiesc în colonii din rezervația biosferei Delta Dunării”

PNCDI II Parteneriate 2011

Partener

2012 – 2016

NANOLASCAN – “Noi metode și protocoale de investigație bazate pe instrumente optice la nivel micro si nano pentru diagnosticare timpurie, screening eficient și terapie în cazul cancerului de piele nonmelanomic”

PNCDI II Parteneriate 2011

Partener

2012 – 2015

HERMES – “Sistem inovator, eficient de control și măsurare a profilelor de drum”

FP7 SME-2012

Responsabil
ROMÂNIA

2012 – 2014

DRUMTEST – “Echipament complex de investigare a profilelor de drum și de control al calității straturilor de paviment”

POSCCE 2007-2013, Axa 2.1.1.

Coordonator

2011 – 2013

ERISC – “Platformă e-health pentru monitorizare, localizare și procesare în timp real destinată pacienților înregistrați cu risc cardiovascular”

PNCDI II Parteneriate 2008

Coordonator

2008 – 2011

CARDIOMAP – “Markeri periprocedurali de succes ai terapiei ablative la pacienții cu fibrilație atrială paroxistică / persistentă recurentă”

PNCDI II Parteneriate 2008

Partener

2008 – 2011

MMS – ” Sistem mobil de cartare precisă a arterelor rutiere și a obiectivelor adiacente din teren”

PNCDI II Inovare 2008

Partener

2008 – 2010

OFTALAS – „Sistem laser adaptat pentru biomicroscop oftalmic”

PNCDI II Inovare 2008

Partener

2008 – 2010

SIASTE – „Sistem informatizat de alimentare și protecție integrată destinat instalațiilor de automatizare și teleconducere din stațiile de transformare și distribuție a energiei electrice”

PNCDI II Inovare 2008

Partener

2008 – 2010

SIMT – “ Inovare în servicii de internet și multimedia prin utilizarea convergentă a soluțiilor de streaming inteligent și social networking”

PNCDI II Inovare 2007

Coordonator

2007 – 2009

INTIL – “Echipamente inteligente pentru controlul sistemelor de iluminat stradal”

PNCDI II Inovare 2007

Partener

2007 – 2009

RELES – “Metode și tehnici pentru optimizarea funcționarii eficiente energetic a consumatorilor industriali în scopul reducerii pierderilor de energie în rețeaua electrică de alimentare”

PNCDI II Parteneriate 2007

Partener

2007 – 2010

PROLOG – “Metodă și echipament pentru testarea profilelor longitudinale ale arterelor rutiere în regim dinamic”

PNCDI II Inovare 2007

Partener

2007 – 2009

CARDIOSYNC – “Evaluarea multimarker a răspunsului la terapia de resincronizare cardiacă la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică”

Program Cercetare de Excelenta – CEEX

Partener

2006 – 2008

“Cercetări avansate de fizica particulelor elementare”

Program Cercetare De Excelenta – CEEX

Partener

2005 – 2008

“Sistem integrat de creștere a calității vieții prin monitorizare și analiză la distanță a parametrilor ECG în vederea alinierii la normele UE”

PROGRAM RELANSIN

Partener

2004 – 2006