Proiecte pe care le-am coordonat

NEEMO – “Observator mobil pentru monitorizarea obiectelor aflate în apropierea pamântului ”

Programul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare STAR

Coordonator

2017 – 2019

SOLARCEL – Transfer tehnologic inovativ pentru obținerea de panouri
fotovoltaice bazate pe materiale avansate organice

PNCDI III- Programul 2 Subprogramul 2.1
– Cecuri de Inovare(CI-2017)

Coordonator

2017 – 2017

SIGHAB – “Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare”

PNCDI II Inovare 2013

Coordonator

2013 – 2015

2012 – 2014

DRUMTEST – “Echipament complex de investigare a profilelor de drum și de control al calității straturilor de paviment”

POSCCE 2007-2013, Axa 2.1.1.

Coordonator

2011 – 2013

ERISC – “Platformă e-health pentru monitorizare, localizare și procesare în timp real destinată pacienților înregistrați cu risc cardiovascular”

PNCDI II Parteneriate 2008

Coordonator

2008 – 2011

SIMT – “ Inovare în servicii de internet și multimedia prin utilizarea convergentă a soluțiilor de streaming inteligent și social networking”

PNCDI II Inovare 2007

Coordonator

2007 – 2009