Proiecte in parteneriat

SMIATIC – “Sistem de Monitorizare și Inspecție Avansată Aeriană și Terestră a Infrastructurilor Critice”

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 1

Partener

2014-2020

Sys4LAND – “Sistem inteligent de detectie, monitorizare si analiza in timp real a alunecarilor de teren utilizand tehnologii 4G”

PNCDI III – Programul 2 Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul economic (PTE-2016)

Partener

2016-2018

EcoInnEWaste – “Hub virtual de eco-inovare pentru creșterea competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice”

PNCDI II Inovare 2013

Partener

2014 – 2016

VIRPRO – “Platformă virtuală de e-learning bazată pe aplicații 3D utilizabilă în protetica dentară”

PNCDI II Parteneriate 2013

Partener

2014 – 2016

HYPERDOT –“Sistem imagistic pentru diferențierea între leziunile tumorale maligne și benigne bazat pe dualitatea dintre fluorescența hiperspectrală și tomografia optică de difuzie”

PNCDI II Parteneriate 2013

Partener

2014 – 2016

UAS-BIRDD – “Model inovativ de observare și monitoring pentru speciile de păsări acvatice care trăiesc în colonii din rezervația biosferei Delta Dunării”

PNCDI II Parteneriate 2011

Partener

2012 – 2016

Pol Competitivitate CREVIS – “Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice”

POSCCE 2007-2013

Partener proiect CDI

2014 – 2015

Pol Competitivitate CREVIS – “Managementul integrat al Polului CREVIS”

POSCCE 2007-2013

Partener proiect Soft

2014 – 2015

NOVENER – “Tehnologie NOVatoare de conservare a ENERgiei la centralele pe cărbune”

PNCDI II Inovare 2012

Partener

2013 – 2015

MOIST – “Sistem de imagistică optică multimodală pentru detecția intraoperativă a marginilor pozitive a tumorilor”

PNCDI II Parteneriate 2011

Partener

2012 – 2015

NANOLASCAN – “Noi metode și protocoale de investigație bazate pe instrumente optice la nivel micro si nano pentru diagnosticare timpurie, screening eficient și terapie în cazul cancerului de piele nonmelanomic”

PNCDI II Parteneriate 2011

Partener

2012 – 2015

CARDIOMAP – “Markeri periprocedurali de succes ai terapiei ablative la pacienții cu fibrilație atrială paroxistică / persistentă recurentă”

PNCDI II Parteneriate 2008

Partener

2008 – 2011

MMS – ” Sistem mobil de cartare precisă a arterelor rutiere și a obiectivelor adiacente din teren”

PNCDI II Inovare 2008

Partener

2008 – 2010

OFTALAS – „Sistem laser adaptat pentru biomicroscop oftalmic”

PNCDI II Inovare 2008

Partener

2008 – 2010

SIASTE – „Sistem informatizat de alimentare și protecție integrată destinat instalațiilor de automatizare și teleconducere din stațiile de transformare și distribuție a energiei electrice”

PNCDI II Inovare 2008

Partener

2008 – 2010

2007 – 2009

RELES – “Metode și tehnici pentru optimizarea funcționarii eficiente energetic a consumatorilor industriali în scopul reducerii pierderilor de energie în rețeaua electrică de alimentare”

PNCDI II Parteneriate 2007

Partener

2007 – 2010

INTIL – “Echipamente inteligente pentru controlul sistemelor de iluminat stradal”

PNCDI II Inovare 2007

Partener

2007 – 2009

PROLOG – “Metodă și echipament pentru testarea profilelor longitudinale ale arterelor rutiere în regim dinamic”

PNCDI II Inovare 2007

Partener

2007 – 2009

CARDIOSYNC – “Evaluarea multimarker a răspunsului la terapia de resincronizare cardiacă la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică”

Program Cercetare de Excelenta – CEEX

Partener

2006 – 2008

“Cercetări avansate de fizica particulelor elementare”

Program Cercetare De Excelenta – CEEX

Partener

2005 – 2008

“Sistem integrat de creștere a calității vieții prin monitorizare și analiză la distanță a parametrilor ECG în vederea alinierii la normele UE”

PROGRAM RELANSIN

Partener

2004 – 2006

TELEMICROSCOPY – Cercetări privind sistemul integrat de transmitere de informații obținute prin microscopie de înaltă rezoluție prin internet.

Programul RELANSIN

Partener

2004 – 2006