ȘTIRI:

SMIATIC – SISTEM DE MONITORIZARE ȘI INSPECȚIE AVANSATĂ AERIANĂ ȘI TERESTRĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE

27 Jul 2021

Program de finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

OBIECTIVE:      

Tehnologia SMIATIC constă într-un sistem de monitorizare modular cu 3 componente principale, drone aeriene de tip aripa fixa sau multicopter dotate cu senzori și pachet software de prelucrare a datelor și recunoaștere a formelor, utilizate pentru monitorizarea continua a infrastructurilor critice: linii aneriene, poduri, baraje, obiective industrial

Proiectul este bazat pe utilizarea unor drone aeriene cu autonomie crescută, care achiziționează informații provenite de la un ansamblu de senzori, în vederea detectării eventualelor evenimente apărute în zona operațională. în cadrul soluției tehnice, se vor dezvolta algoritmi inovativi care stau la baza realizării unor pachete software de procesare și prelucrare a imaginilor video, în vederea identificării și soluționării eventualelor incidente, defecte și impedimente.

ACTIVITĂȚI:

 • Activitațile de dezvoltare experimentala
  • Proiectarea sistemului prototip (pilot)
  • Realizarea sistemului prototip (pilot)
  • Experimentarea sistemului prototip (pilot)
  • Avizarea sistemului prototip (pilot)
 • Activitațile de inovare
 • Obținerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
 • Activitați pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii
 • Achizitia de utilaje, instalații si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii în ciclul productiv
 • Activitati de realizare a produsului sistem de monitorizare si inspectie avansata aeriana si terestra si a serviciilor generate de acesta – elaborarea documentaþiei de operare a sistemului de monitorizare;
 • Activitati de realizare a produsului sistem de monitorizare si inspectie avansata aeriana si terestra si a serviciilor generate de acesta – punerea în fabricatie a instalaþiei-pilot;
 • Activitați de realizare a produsului platforma de monitorizare – exploatarea rezultatului cercetarii prin realizarea lui pe scara larga – realizarea de servicii noi.
 • Activitați pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare

REZULTATE

Implementarea proiectului conduce la creșterea eficienței de acoperire a zonelor monitorizate și inspectate, la preturi mai mici decât soluțiile aeriene sau terestre tradiționale operate de personal, creșterea disponibilității și redundanței sistemului printr-un management inteligent al misiunilor și prin creșterea timpului de prezentă în aer a dronelor, autonomia dronelor va fi maximizată prin soluții inovatoare de management a resurselor energetice și tehnologie prietenoasa cu mediu prin utilizarea unei flote de drone electrice.