TEHNOLOGII DETINUTE DE WING

HUB – TECH – HUB tehnologic inovativ bazat pe modele semantice și
calcule de înaltă perfomanță

Programul Operațional Competitivitate
(POC)2014-2020

Detinator de Tehnologie

2016 – 2018

SMIATIC – Sistem de monitorizare și inspecție avansată aeriană si terestră
a infrastructurilor critice

Programul Operațional Competitivitate
(POC) 2014-2020

Detinator de
Tehnologie

2016 – 2018

OPTSEMN – Echipament inteligent de monitorizare și optimizare a
consumului de energie electrică la consumatori rezidențiali dotat cu
semnatură energetică

PNCDI III PROGRAMUL 2-Subprogramul 2.1
Proiect de transfer la operatorul economic(PTE
2016)

Detinator de Tehnologie

2016 – 2018

ALLSKY – Stație inteligentă radio/videoasistata de GPS/Galileo pentru
detecție meteori

Programul Național de Cercetare, Dezvoltare
și Inovare PNCDII 2012

Detinator de Tehnologie

2012 – 2016

BIOGRID – Sistem Grid purtabil pentru monitorizarea și procesarea la
distanța a funcțiilor vitale

Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013”

Detinator de Tehnologie

2013 – 2015

ENOPT – Realizarea unui sistem modular inteligent pentru optimizarea și
eficientizarea consumurilor energetice la agenții mici și mijlocii

Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice (POS CCE) Axa
Prioritară II Operațiunea 2.3.3

Detinator de Tehnologie

2013 – 2015