COD PROIECT: PN-II-IN-DPST-2012-1-0068
Tehnologie inovativă pentru producerea hidrogenului din surse de energie regenerabilă, bazată pe IA, cu costuri optimizate pentru aplicații de mediu
ACRONIM: HydroG(re)EnergY-Env
Disponibil începând cu: aprilie 2024
Descriere:

Proiectul se aliniază la obiectivele Uniunii Europene privind atingerea neutralității climatice până în 2050, prin reducerea emisiilor de CO2 și a impactului schimbărilor climatice, prin trecerea la o economie verde. Se aliniază, de asemenea, la obiectivele privind producerea unei cantități anuale de hidrogen de 1 milion de tone până în 2025, și de 10 milioane de tone până în 2030.

FINANȚARE:
European Research Area Net - Orizont 2020
IMPLEMENTARE: 2022 – 2024
VALOARE PROIECT: 1.361.250 RON

COORDONATOR:
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
DIRECTOR PROIECT:
Prof. dr. ing. György DEÁK

PARTENER:
WING COMPUTER GROUP S.R.L.
RESPONSABIL PROIECT:
Conf. dr. ing. Cosmin-Karl BĂNICĂ

PARTENER:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
RESPONSABIL PROIECT:
Dr. ing. Vladimir TANASIEV

PARTENER:
NABLADOT S.L.

PARTENER:
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII ALE VIEȚII, LETONIA

PARTENER:
INSTITUTUL DE ELECTRONICĂ ȘI INFORMATICĂ, LETONIA

PARTENER:
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLAUSTHAL

PARTENER:
FEST GmbH